Isikuandmete töötlemisest

Käesolevad andmete töötlemise põhimõtted kehtivad www.kaubikuterent.ee veebilehe kasutajatele ning veebilehel kirjeldatud teenuste kasutajatele.

 

Dragonet OÜ, reg.kood 12208964 töötleb isikuandmeid vastavalt  EV Andmekaitse Inspektsiooni  ja Euroopa Parlamendi Määrusele (EL) 2016/79.  Käesolev veebileht www.kaubikuterent.ee  kuulub Dragonet OÜ-le. Me kogume veebilehe kasutajate andmeid turunduslikul eesmärgil. Edastame Teiega seotud andmed kolmandatele osapooltele vaid seaduses sätestatud juhtudel.

Andmete kogumine
Kogubme isikute kontaktandmeid  meie poolt pakutavate teenuse ja toodete osas päringute tegemisel, teenuste broneerimisel ja teenuste kasutamisel ja oodete ostmisel ning Teeme seda veebilehe kaudu,  e-posti vahendusel, telefoni kaudu, tellimuse haldamisega seotud programmides ning teenuse osutamiseks vajalikel pabervormidel.

Andmete kasutamine
Kasutame saadud andmeid teenusest huvitatud isikutega kontakeerumiseks, teenuse osutamiseks kehtivates õigusaktides sätestatud korras, teenuse arendamiseks, raamatupidamisaruandluse korraldamiseks ning turundusinfo isikustatud ja mitteisikustatud edastamiseks. Lisaks ülaltoodule kasutame isikutega suhtluse ning teenuse osutamise käigus kogutud teavet statistilistel eesmärkidel.

Andmete säilitamine
Säilitame isikute kohta kogutud andmeid andmete kasutamise eesmärgi saavutamiseni, kehtivatest õigusaktidest tulenevate nõuete aegumiseni või õigusaktidest tulenevate dokumentide säilitustähtaja saabumiseni (vastavalt käibemaksu- ja raamatupidamise seadusele kuni 7 aastat). Andmete töötlemisel kasutame vajalikke turvameetmeid selleks, et andmeid saaksid käidelda vaid selleks volitatud isikud.

Veebilehe kasutajate andmed

Kasutame oma veebilehel kasutajate käitumise jälgimiseks analüütika tarkvara. Saadud kasutajate andmed ei ole isikustatud ning me käitleme neid Google LLC  (https://www.google.com/contact/ ) platvormide kaudu. Nende andmete säilitamine toimub vastavalt Googler LLC privaatsustingimustele ( https://privacy.google.com/#)

Lisaks sellele kogume andmeid Facebook INC (https://www.facebook.com/pg/facebook/about/?tab=page_info) tarkvara abil, mille käigus saadud teavet kasutame turunduslikel eesmärkidel.

Cookie’d ehk küpsised
Kasutajate paremaks teenindamiseks sisaldab veebileht www.kaubikuterent.ee küpsiseid ehk cookie’sid.Cookie on tekstifail, mis salvestatakse kasutaja arvutisse meie veebilehe külastamisel. Kui olete meie veebilehte varem külastanud, siis loetakse sellest failist teie varasemaid www.kaubikuterent.ee kasutamise andmeid. Küpsised annavad meile võimaluse parandada meie veebilehe kasutusmugavust ning sisu. Asudes kasutama meie veebilehte, nõustute ka isikuandmete töötlemisega tehes selle kohta vastava märke lahtrisse “Nõustun kasutustingimustega”

Kasutaja õigused seoses meie poolt kogutud andmetega
Kasutajal on õigus saada enda kohta teavet kogutud isikustatud andmete kasutamise kohta vastavalt  kehtivates õigusaktides sätestatud korrale. Kasutajal on alati õigus nõustuda või siis keelata oma isikuandmete kasutamine turunduslikel eesmärkidel.

Kasutajal on igal ajahetkel õigus loobuda isikustatud turunduslike teadete saamisest. Sellekohane juhend lisatakse igale edastatavale teatele.

Kõikide isikuandmeid puudutavate küsimuste korral palume pöörduda meie poole kirjalikult e-posti teel info@dragonetrent.ee

Dragonet OÜ jätab endale õiguse käesolevaid andmete töötlemise põhimõtteid muuta ilma etteteatamiseta, mille kohta avaldatakse vastav info www.kaubikuterent.ee veebilehel.

Kontakt

Saates meile teate, nõustute meie isikuandmete kasutamise tingimustega.

Enne hinnapäringu tegemist tutvuge kindlasti ka meie autorendi tingimustega.

+372 527 8932

Dragonet OÜ
Roosaare tee 3b-4, Peetri alevik
Rae vald, 75312

Reg: 12208964
VAT: EE101504764

E-R: 10.00 - 17.00

 

Hea teada

Meie veebilehel toodud hinnad on koos käibemaksuga (20%)

Dragonet Rent jätab endale õiguse teha muudatusi rendihindades ja -tingimustes ette teatamata.

www.dragonetrent.ee

powered by markintel

Kaubikute rent

Kaubikute rendiga tegeleb Dragonet OÜ

Lisainfo telefonil: +372 527 8932

Rendi tingimused
Andmete kasutamisest

www.kaubikuterent.ee